“weten wat je aan het doen bent”

 

Met het leidinggevenrijbewijs is er een norm ontwikkeld wat iemand minimaal moet weten om deskundig leiding te kunnen geven. Door verplichte onderwerpen te behandelen tijdens een cursus zal je genoeg gereedschappen krijgen om deze verantwoordelijke taak deskundig uit te kunnen voeren.

De naam leidinggevenrijbewijs is afgeleid van het autorijbewijs. Je mag pas zelfstandig met een auto rijden als je daar een afgeronde opleiding voor hebt gedaan. Zo hebben we alleen bestuurders op de weg die deskundig en bevoegd zijn.

Vanuit de ARBO-wet worden er veel eisen aan de werkgever en de leidinggevenden gesteld op het gebied van leiding geven. De makkelijkste manier om hiervan kennis te krijgen is je Leidinggevenrijbewijs halen. Zo ben je deskundig en kan je op een professionele manier leiding geven aan je medewerkers.

Achtergrond

Er zijn veel mensen die een leidinggevende functie hebben maar daar geen opleiding voor hebben gehad. Ze zijn in deze functie gekomen doordat ze toevallig het langste in dienst waren, de meeste ervaring hadden, de meeste diploma’s hadden, de meeste productkennis hadden of gewoon een grote mond hadden.

Niets persoonlijks, maar er zijn heel veel personen in een leidinggevende functie gekomen die geen of weinig leidinggevende kwaliteiten hebben.

Dat je veel over je werk weet wilt niet zeggen dat je ook goed leiding kan geven, het zijn 2 verschillende dingen. Net zoals je vakkennis een kwaliteit is, is je leidinggevende kennis en ervaring ook een kwaliteit.

Je kunt natuurlijk ook kijken naar andere leidinggevenden met veel ervaring en dat kopiëren. Maar heeft die persoon wel eens een cursus leidinggeven gedaan? Niet? Of 20 jaar geleden? Dan leer je een stijl van iemand die zichzelf maar wat heeft aangeleerd of een stijl van 20 jaar geleden met achterhaalde principes en wetgeving. Ook heeft iedereen een andere stijl, die hangt namelijk af van je eigen karakter en de omstandigheden op je werk. Dus iemand anders zijn stijl kopiëren werkt niet altijd. Dat is een trucje leren, geen vakmanschap.

Alleen ervaring hebben is niet genoeg, je moet ook kennis hebben anders doe je maar wat zonder enig referentiekader.

Leidinggeven is 1 van de moeilijkste dingen die er zijn en die taak wordt vaak overgelaten aan personen die daar niet voor geleerd hebben. We laten dat in onze hoogontwikkelde maatschappij dus over aan amateurs…..

Visie

Als leidinggevende heb je veel verantwoordelijkheden, vandaag de dag denken we nog steeds dat iedereen dit kan……

Om sommige beroepen in Nederland uit te mogen voeren zal je moeten voldoen aan bepaalde opleidingseisen; denk eens aan een dokter, notaris, tandarts, leraar, piloot, verloskundige, enz.  Het is toch eigenlijk raar dat iemand die leiding geeft aan zijn medewerkers geen enkele opleiding nodig heeft voor deze verantwoordelijke functie.

Als leidinggevende moet je o.a. verstand hebben van personeelsbeleid, arbeidsrecht, de ARBO-wet, fysieke belastbaarheid van mensen, de juiste arbeidsmiddelen, instructies geven, sollicitatiegesprekken voeren, werkoverleg houden, instructies geven, communicatie, enz.

Je zou je kunnen afvragen of de meeste leidinggevenden dan wel deskundig genoeg zijn voor die belangrijke taak. Als leidinggevende heb je namelijk veel invloed op de motivatie, geluk, plezier en veiligheid van je medewerkers.

Door kennis over leidinggeven te gebruiken zullen je medewerkers gelukkiger worden, zal er veel veiliger gewerkt worden, minder zieken zijn, een betere werksfeer zijn, zal de productie hoger zijn en van betere kwaliteit.

Met het  Leidinggevenrijbewijs  is er een norm ontwikkeld wat iemand minimaal moet weten om deskundig leiding te kunnen geven. Door verplichte onderwerpen tijdens een opleiding te behandelen zal je genoeg gereedschappen krijgen om deze taak deskundig uit te kunnen voeren.

Veiliger werken

Zoals iedereen weet gebeuren er veel ongelukken op het werk met als resultaat; gewonden, blijvend letsel, gehandicapt, arbeidsongeschikt en doden.

Gevaren ontstaan door gevaarlijke situaties (20%) en gevaarlijke handelingen (80%). Medewerkers zijn voor hun veiligheid afhankelijk van hun direct leidinggevenden want die bepalen hoe de taken uitgevoerd worden en met welke middelen. De leidinggevenden veroorzaken dus grotendeels het gevaar op de werkvloer. We kunnen de leidinggevenden volgens de bronaanpak behandelen. Door het gevaar weg te halen of een veiliger product te gebruiken creëren we een veilige situatie. Normaal gesproken is dat een voorwerp, nu is het een persoon.

Simpel gezegd: als we alle leidinggevenden een opleiding geven om vakkundig leiding te kunnen geven zal iedere directeur, manager en leidinggevende kennis opdoen om dit vak zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Ze weten dan ook dat er gevolgen zijn aan het niet nakomen van de regels. Onwetendheid is dan geen excuus meer. Dit geeft een professionalisering van het vak met alleen maar winnaars. 

 

Opleiden  –  vakmanschap  –  veiligheid

 

Door de cursus van  Turbocursus Leidinggeven .nl   te volgen voldoe je aan die norm. Klik voor meer informatie  HIER

Turbocursus leidinggeven .nl en Leidinggevenrijbewijs zijn onderdelen van Bouter Opleidingen. Voor meer informatie klik  HIER